(HNM) - Ngày 21-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã giao Sở Y tế chủ trì với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết định của Bộ Y tế về xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) tại cộng đồng giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch hằng năm của Hà Nội.

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, các địa phương phải có kế hoạch bố trí ngân sách và triển khai các hoạt động phòng, chống TNTT tại cộng đồng, chú trọng các loại hình TNTT có tỷ lệ tử vong cao. Kế hoạch đặt ra mục tiêu trên 90% địa phương tổ chức giám sát, báo cáo đúng hạn, đầy đủ và chính xác số liệu mắc, tử vong do TNTT; xây dựng và vận hành hệ thống giám sát điểm về tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối nước và TNTT ở trẻ em; phấn đấu có ít nhất 200 xã/phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn và giảm tỷ lệ tử vong do TNTT tại cộng đồng dân cư còn 40/100.000 người vào năm 2015. Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý khi xây dựng kế hoạch của thành phố Sở Y tế Hà Nội cần tập trung vào nhiệm vụ của ngành trong việc tham mưu, xây dựng kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách hằng năm, chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra. Những công việc này phải được hoàn thành trong tháng 6.