Sáng sớm, người dân phát hiện thi thể khỏa thân của một cô gái nổi lềnh bềnh gần cống mương.