Báo cáo gần đây của WB cho rằng quản lý nhà nước của Chính phủ Campuchia vẫn kém hiệu quả đồng thời hệ thống tư pháp và hành pháp nước này yếu kém thứ hai trong số các nước ASEAN, chỉ hơn Mianma.