Vua Bhumibol Adulyadej là một trong những vị vua được yêu mến nhất lịch sử Thái Lan, vì thế hàng triệu người dân Thái rơi lệ khi nghe tin Vua băng hà.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 1

Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã băng hà chiều ngày 13/10, hưởng thọ 88 tuổi.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 2

Hàng triệu người dân Thái Lan khóc thương khi nghe tin Vua băng hà.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 3

Ảnh: Bangkok Post.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 4

Ảnh: Bangkok Post.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 5

Ảnh: Bangkok Post.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 6

Ảnh: Bangkok Post.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 7

Ảnh: Bangkok Post.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 8

Ảnh: Bangkok Post.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 9

Ảnh: Bangkok Post.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 10

Ảnh: Bangkok Post.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 11

Ảnh: Bangkok Post.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 12

Ảnh: Bangkok Post.

Vua Thai Lan bang ha, nguoi dan khoc tiec thuong - Anh 13

Ảnh: Bangkok Post.