Trần Tân

Vu pha rung po mu khu vuc bien gioi Cua khau Nam Giang (Quang Nam): Ky luat Dang nhieu to chuc, ca nhan - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ phá rừng pơ mu khu vực biên giới Cửa khẩu Nam Giang (CKNG), chiều ngày 11-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam có Thông báo số 83-TB/UBKT về kết quả kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng đối với những tổ chức, cá nhân liên quan. Theo nội dung thông báo, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỷ luật đảng đối với 4 tổ chức, 7 cá nhân. Chi bộ 3 (Trạm Kiểm soát CKNG), Đảng ủy Đồn Biên phòng CKNG và Chi Bộ Chi cục Hải quan CKNG bị kỷ luật với hình thức Cảnh cáo; Chi bộ BQL rừng phòng hộ Sông Bung với hình thức Khiển trách.

7 cá nhân gồm thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKNG bị kỷ luật với hình thức Cảnh cáo; thiếu tá Đỗ Hoàng Minh, Chính trị viên Đồn BP CKNG với hình thức Khiển trách; thượng úy Nguyễn Thế Nhân, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát CKNG với hình thức Khiển trách; trung úy Dương Văn Hoàng, Đội trưởng Đội kiểm tra, giám sát Trạm Kiểm soát CKNG với hình thức Cảnh cáo; ông Lê Trung Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan CKNG bị hình thức Cảnh cáo; ông Đỗ Tuấn, Giám đốc BQL – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung hình thức khiển trách; ông Hồ Thanh Hiệp, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trong 7 cá nhân trên, hai người đứng đầu 2 đơn vị bị hình thức kỷ luật Cảnh cáo do đã để xảy ra nhiều sai phạm là thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKNG và ông Lê Trung Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan CKNG.

Thông báo kỷ luật nêu rõ, thượng tá Nguyễn Tấn Lạc là người chỉ huy cao nhất, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Đồn BP trước BCH BĐBP tỉnh nhưng đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao không đầy đủ; trong chỉ đạo điều hành, quản lý, kiểm soát người vào khu vực biên giới có lúc không chặt chẽ, thiếu sâu sát; hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát biên giới chưa cao; nắm thông tin, tình hình phát hiện vi phạm còn hạn chế, để đơn vị thực hiện không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định về công tác biên phòng và quản lý, bảo vệ biên giới, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về khai thác, quản lý, bảo vệ rừng. Vi phạm đã làm giảm uy tín của bản thân thượng tá Nguyễn Tấn Lạc và tổ chức đảng, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác; ảnh hưởng đến uy tín của ngành và an ninh biên giới quốc gia. Xét nội dung, tính chất, mức độ tác hại của vi phạm và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, UBKT Tỉnh ủy quyết định kỷ luật Cảnh cáo về Đảng đối với thượng tá Nguyễn Tấn Lạc; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về quân đội theo quy định.

Đối với ông Lê Trung Thịnh, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị; chưa phát huy tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong chấp hành các quy định của pháp luật và của ngành khi để tập thể, một số cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục mua, nhận tặng cho, cất giữ 7,776m3 gỗ (trong đó ông Thịnh có 1,108m3 gỗ pơ mu) không có đủ hồ sơ hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý lâm sản, về hàng hóa xuất nhập khẩu; vi phạm quy định của Chính phủ và của ngành về nhận quà tặng...

Kết luận của UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam cũng khẳng định, đây là vụ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về khai thác, quản lý, bảo vệ rừng, vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới, làm ảnh hưởng đến ANTT nơi biên giới. Vụ việc gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...