(ĐTCK) Sàn HOSE đã công bố giao dịch cổ phiếu của 03 cổ đông lớn CTCP Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH).

Cụ thể, cổ đông lớn Swiftcurrent partners,L.P đăng ký vừa mua vừa bán tiếp 2 triệu cổ phiếu VSH. Nếu giao dịch thành công, Swiftcurrent partners,L.P sẽ vẫn giữ nguyên 4.064.990 cổ phiếu đang sở hữu, tương đương 2.01% vốn điều lệ VSH.

Một cổ đông lớn khác là Swiftcurrent ofshore,LTD cũng tiếp tục đăng ký đồng thời mua và bán 3 triệu cổ phiếu VSH, qua đó vẫn giữ nguyên 6.047.070 cổ phiếu nắm giữ, tương đương 2.99% vốn điều lệ.

Còn đối với cổ đông lớn VIAC (No.1) Limited Partnership, cổ đông này đã đăng ký vừa mua vừa bán tới 12.425.130 cổ phiếu VSH. Đây cũng là toàn bộ số cổ phiếu VSH mà cổ đông này đang nắm giữ, tương đương với 6.14 % vốn điều lệ.

Được biết, trong lần giao dịch trước đó từ 13/2 đến 13/4, cả Swiftcurrent partners,L.P và Swiftcurrent ofshore, LTD đã không mua, bán được một cổ phiếu VSH nào do kế hoạch đầu tư của Quỹ bị thay đổi.

Theo thông báo, cả 03 cổ đông lớn của VSH đều đăng ký giao dịch cổ phiếu trong thời gian từ 19/4 đến 19/6 với mục đích đầu tư cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

T.Tùng

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã