TP - Đố cậu, cháy nhà thì ra cái gì?

-Mặt chuột!

-Xưa rồi! Công nghệ diệt chuột thời nay chỉ cần con chíp trên tay là chuột cao chạy xa bay mất dép. Thế nên, bây giờ cháy nhà là ra đủ thứ.

-Ví dụ?

-Nhiều vụ cháy nhà ra pháo lậu. Lại có vụ cháy nhà ra hàng nóng. Điển hình có vụ cháy nhà ra động lắc…

-Quả là thiên hạ man man… Khó lường! Khó lường!

-Đố tiếp cậu này, vỡ nắp hầm ga thì ra cái gì?

-Hố tử thần!

-Đúng nhưng chưa đủ!

-Theo cậu thì thiếu cái gì nào?

-Nghe này, vỡ nắp hố ga lộ ra gỗ mục!

-Sao lại có gỗ mục vào đây?

-Bình tĩnh! Chuyện thế này, ở Tam Kỳ, Quảng Nam gần 250 hố ga sắp được nghiệm thu, vô tình một nắp bị vỡ, thế là người ta phát hiện bên trong không phải là cốt sắt mà là gỗ mục.

-Chết chết! Sao lại có kiểu làm ăn gian dối thế!

-Thế nên dân mới có câu rằng: Tam Kỳ thêm một chuyện kỳ/ Hố ga gỗ mục nằm lì bên trong/ Tưởng rằng quyết toán là xong/ Đâu dè hố sụp đi tong nhà thầu/ Ai đi đó, ai về đâu/ Chớ về phố mới mà rầu ruột gan…

Kẹo Cu Đơ