(HNM) - Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng theo dõi cước sử dụng dịch vụ, từ 1-7-2009, VNPT Hà Nội thử nghiệm dịch vụ "tra cước nóng" qua trang web http://www.vnpt-hanoi.com.vn/portal/auth/wfrmLogin.aspx.

Với việc sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể tra cứu cước thông tin các dịch vụ điện thoại cố định, GPhone, CityPhone trong tháng (chưa đến kỳ phát hành hóa đơn). ID và mật khẩu truy cập vào website của VNPT Hà Nội sẽ được thông báo trong bản kê cước phí từ tháng 6-2009 gửi tới khách hàng. Trước đó, từ tháng 5-2009, VNPT Hà Nội đã thử nghiệm dịch vụ tải bản kê cước viễn thông trên trang web của đơn vị. Châu Anh