Với việc chọn Mỹ là nước ngoài đầu tiên đi thăm ngày 16/11/2007, Thủ tướng Yasuo Fukuda đã thể hiện rất nhiều thiện chí đối với quan hệ đồng minh Nhật – Mỹ. Rồi việc ông thừa nhận quan hệ Nhật-Mỹ là mối quan hệ quan trọng nhất và có giá trị nhất trước chuyến thăm cũng là một thiện chí. Nhưng tất cả những động thái này vẫn chưa đủ để làm yên lòng đồng minh Mỹ.