Nhà hát Tuổi trẻ vừa nhận lời mời của tổ chức Liên hoan các trường Shakepeare dựng lại vở “Macbeth” tham gia vào festival Shakespeare quốc tế diễn ra vào ngày 23/04 tới.