Tranh thủ thời gian giải lao trong khi quay bộ phim Valkyrie ở Đức, Tom Cruise đưa vợ du ngoạn sang Ý, nơi có dãy Alpine (An-pơ) đầy thơ mộng để xả hơi.