19 người đã bị thương chỉ vì đuổi theo….một miếng phomát trong một cuộc thi thể thao kỳ quái nhất ở Anh.