GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc hướng dẫn các trường THPT tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017.

Vinh Phuc: Kiem tra hoc ky I lop 10, 11 theo hinh thuc trac nghiem 8 mon - Anh 1

Theo đó, Sở GD&ĐT giao các trường THPT chủ động tổ chức kiểm tra học kỳ I cho học sinh khối lớp 12.

Đối với khối lớp 10, 11, Sở GD&ĐT ra đề và in đề tới từng học sinh đối với 9 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận; các môn còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi môn gồm nhiều đề khác nhau. Các môn còn lại, các trường chủ động bố trí thời gian kiểm tra cho phù hợp.

Thời gian làm bàỉ: Môn Toán, Ngữ Văn: 90 phút; các môn còn lại: 45 phút.