(PL)- Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa cho lập bàn thờ tri ân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Bảo tàng Vĩnh Long.