ICTnews - Vietnamobile vừa đưa ra quy định, các thuê bao trả trước chỉ có thể đăng ký dịch vụ chuyển tiền (bằng cách bấm CT_ON gửi 121) sau ít nhất là 90 ngày kể từ ngày kích hoạt.

Đối với các khách hàng đã đăng ký dịch vụ chuyển tiền trước ngày 5/8/2009 vẫn sử dụng dịch vụ bình thường.