Ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu trong năm 2017 có thể xuất khẩu được thịt gà chế biến của ít nhất 1 doanh nghiệp sang thị trường Nhật Bản.

Việt Nam còn nhiều tiềm năng thúc đẩy xuất khẩu gà thịt. Ảnh: Internet

Đó là một trong những nội dung nêu tại Quyết định 4377/QĐ-BNN-TY của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất thịt gà chế biến xuất khẩu.

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ năm 2016 - 2018), Việt Nam hướng đến có thể xuất khẩu thịt gà chế biến sang Nhật Bản. Ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu trong năm 2017 có thể xuất khẩu được thịt gà chế biến của ít nhất 1 doanh nghiệp sang thị trường Nhật Bản.

Giai đoạn 2 (sau năm 2018), Việt Nam có thể xuất khẩu được thịt gà chế biến của một số doanh nghiệp sang thị trường tiềm năng khác như Hong Kong, Singapore, Malaysia, Myanmar, Hàn Quốc.

Đồng thời trong các giai đoạn này phía các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu thịt gia cầm đã qua chế biến gửi cơ quan có thẩm quyền của các nước có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm gia cầm từ Việt Nam.

Bộ NN&PTNT nêu rõ: Các doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu sản xuất thịt gà chế biến xuất khẩu gửi văn bản đề nghị cho Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) và Chi cục Thú y sở tại; chủ động tìm hiểu, nắm bắt thị trường, tìm kiếm đối tác thương mại; hợp tác, đầu tư, hoàn thiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất gà giống, chăn nuôi gà thịt, giết mổ, chế biến thịt gà đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu…

Thanh Nguyễn