Việt Nam đã có 3 đề xuất quan trọng tại COP22 và ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu với mục tiêu đến năm 2030 giảm 25% phát thải khí nhà kính.

Viet Nam dat muc tieu giam 25% phat thai khi nha kinh - Anh 1

Đoàn Việt Nam tham gia COP22 - Ảnh: Bộ TN&MT

Ngày 22/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 22 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP22) và Công bố kế hoạch của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Theo đó, tại phiên họp cấp cao của COP22 diễn ra tại Marrakech, Maroc ngày 17/11, Trưởng đoàn cấp cao của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã có bài phát biểu quan trọng thể hiện quan điểm của Việt Nam về một số vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trình bày 3 đề xuất trước các quốc gia tham gia COP 22.

Thứ nhất, các hành động cụ thể tăng cường thực hiện các cam kết sau năm 2020 cần phải tiếp tục được các bên làm rõ trong bối cảnh Thỏa thuận Paris để thúc đẩy việc triển khai Công ước. Các nội dung của Thỏa thuận, bao gồm giảm nhẹ, thích ứng, xây dựng và chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực, phải được xem xét đầy đủ, cân bằng.

Thứ hai, tính chất tự quyết trong đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cần được tôn trọng bằng cách cung cấp các hướng dẫn và phương tiện thực hiện thể hiện rõ nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và phụ thuộc vào hoàn cảnh, năng lực cụ thể của các quốc gia đang phát triển.

Thứ ba, các nước tham gia COP22 cần cân bằng giữa nỗ lực giảm nhẹ trước và sau 2020 để bảo đảm không có khoảng trống trong nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai Thỏa thuận Paris, Việt Nam đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động nhằm thực hiện các đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030. Trong đó, bao gồm việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 8% so với kịch bản phát thải thông thường bằng nguồn lực trong nước và sẽ tăng lên 25% nếu có sự hỗ trợ đầy đủ của cộng đồng quốc tế.

Theo Kế hoạch thực hiện, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu có 5 nhóm nhiệm vụ: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị nguồn lực; thiết lập hệ thống công khai, minh bạch; xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế.

Với nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ: Công Thương, Giao thông, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ cho năm cơ sở 2014, 2016, 2018 và đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để cập nhật NDC và tham gia đánh giá nỗ lực toàn cầu vào năm 2018.

Năm 2025, 2030 hoàn thành thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lực toàn cầu định kỳ.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ trì thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính khác phù hợp với điều kiện quốc gia. Nhiệm vụ này phải hoàn thành vào năm 2030.

Thu Cúc