(24h) - Shemika Charles khiến ai cũng kinh ngạc bởi khả năng uốn dẻo khác thường của mình.