Trong dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, số lượng khách thăm quan Khu di tích lịch sử văn hóa và sinh thái Quốc gia Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tăng đột biến.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 8 đến nay, khu di tích đã đón hơn 50.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng gần 20.000 lượt người so với tháng 7.

Theo quy hoạch, Khu di tích lịch sử văn hóa và sinh thái Quốc gia Tân Trào có tổng diện tích 2.500ha với tổng thể 177 di tích, trong đó có 40 di tích được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận di tích lịch sử Quốc gia, 30 di tích được cấp bằng di tích lịch sử cấp tỉnh./.