Mời các bạn xem video về Word Flow, bàn phím ảo mà Microsoft có ý định cho xuất hiện trên iOS. Điểm đặc biệt nhất của bàn phím này khi so với bàn phím mặc định của Apple hay các bàn phím khác là nó có chế độ rẻ quạt cho dùng với một tay. Cũng như Word Flow cho Windows 10 Mobile, bạn có thể gõ kiểu truyền thống hoặc vuốt giữa các phím để ra đúng tổ hợp mong muốn. Ngoài ra, bàn phím Microsoft cũng có thể thay themes như các bạn thấy trong video.

Mời các bạn xem video về Word Flow , bàn phím ảo mà Microsoft có ý định cho xuất hiện trên iOS. Điểm đặc biệt nhất của bàn phím này khi so với bàn phím mặc định của Apple hay các bàn phím khác là nó có chế độ rẻ quạt cho dùng với một tay . Cũng như Word Flow cho Windows 10 Mobile, bạn có thể gõ kiểu truyền thống hoặc vuốt giữa các phím để ra đúng tổ hợp mong muốn. Ngoài ra, bàn phím Microsoft cũng có thể thay themes như các bạn thấy trong video.

Ngoài Microsoft, Google cũng tạo bàn phím ảo dành cho iOS.

[Video] Ban phim Word Flow cho phep dung bang mot tay cua Microsoft cho iOS - Anh 1

[Video] Ban phim Word Flow cho phep dung bang mot tay cua Microsoft cho iOS - Anh 2