Chỉ chưa đầy 6 tháng, tại TPHCM đã xảy ra hơn 160 cuộc ngừng việc tập thể - một con số kỷ lục. Nhưng vấn đề đáng lo ngại hơn chính là cách đánh giá nguyên nhân, bản chất các cuộc ngừng việc tập thể của cơ quan chức năng: Vừa hời hợt, vừa xa rời thực tế. Dư luận trong công nhân (CN) bức xúc: Khi không bắt mạch đúng bệnh thì không thể chữa được bệnh!