Chính phủ vừa quyết định tăng nặng các mức phạt, bổ sung thêm các chế tài mới nhằm chấn chỉnh và răn đe các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.