(VnMedia) - Theo Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA), năm 2007 tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm tại VN đã giảm 3% từ 88% xuống 85%, tuy nhiên, thiệt hại lại gấp đôi năm ngoái, với số tiền thiệt hại lên đến 200 triệu USD.