(Toquoc) - Nhìn vào hình ảnh của Vertu Constellation Pure bạn có thể nghĩ rằng đây chỉ là một siêu điện thoại đắt tiền với thiết kế giống như các mô hình cũ".