Venezuela đang lâm vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khi giá dầu xuống thấp. Không chỉ người dân thiếu lương thực thực phẩm người tù cũng bị đói, có tù nhân chết đói

Theo NLĐ