ND- Trưa 7-3, một người gọi điện tới tiệm vàng Tân Kim Hiếu, phường Tân Phú, quận 7 nói, mới bán nhà được hơn chín tỷ đồng, đề nghị mua khoảng 400 lượng vàng. Để bảo đảm an toàn, người mua yêu cầu đem vàng tới số nhà 49, đường 53, phường Bình Thuận, quận 7 (ngôi nhà hắn ký hợp đồng thuê trước đó một ngày) và nhận tiền tại đây.