(Stox.vn)-CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (HNX: VCM) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2010 với mức lãi sau thuế đạt 21,7 tỷ đồng, trong đó riêng quý 4 ghi nhận mức lãi 8,3 tỷ đồng.

Theo đó, chỉ tính riêng quý 4/2010 tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của VCM đạt 12,1 tỷ đồng, tăng hơn 118% so với cùng kỳ năm 2009. Mặc dù chi phí giá vốn hàng bán trong kỳ tăng nhưng lợi nhuận gộp vẫn ghi nhận mức lãi 8,5 tỷ đồng, tương đương tăng 76,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là trong quý 4, mảng hoạt động tài chính của VCM đã đem về cho công ty khoản doanh thu lên tới 8,5 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái chỉ tiêu này là 3,4 tỷ đồng. Kết quả, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tring quý 4 đạt 8,3 tỷ đồng, tăng đột biến so với 64,8 triệu đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái. Sở dĩ ghi nhận được mức tăng trưởng cao của chỉ tiêu này là do số lượng lao động xuất cảnh tăng nên tổng doanh thu cũng tăng mạnh. Ngoài ra, việc tất toán hợp đồng tiền gửi trong kỳ và cổ tức nhận được từ các công ty con ghi nhận trong kỳ cũng khiến lợi nhuận trong kỳ tăng cao. Lũy kế cả năm 2010, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của VCM đạt lần lượt 41,3 tỷ đồng và 21,7 tỷ đồng. So với năm 2009, chỉ tiêu doanh thu đã tăng 11,9% và lợi nhuận tăng thêm 9,5%. V.Nguyễn HNX