Ở một số cơ quan, địa phương, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức nhũng nhiễu, lợi dụng chức trách nhiệm vụ, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Van con nhung can bo nhung nhieu, co tinh gay kho khan cho dan - Anh 1

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi giao lưu trực tuyến...

Đó là một trong những nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà tại buổi Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp” diễn ra tại Hà Nội vào sáng nay (7/11).

Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, trong thời gian qua Bộ TN&MT đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về TN&MT. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã được ban hành đã tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ, đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT.

Van con nhung can bo nhung nhieu, co tinh gay kho khan cho dan - Anh 2

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân (bìa phải) tham gia trả lời câu hỏi trực tuyến.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cũng như các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước, Bộ luôn rà soát, đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục của xã hội.

Các lĩnh vực có liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh thủ tục hành chính. Như lĩnh vực quản lý đất đai giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; giảm 9 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; một số thủ tục con hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận đã được bãi bỏ; thời gian thực hiện thủ tục giảm so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục; đơn giản hóa thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp. Lĩnh vực khoáng sản đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết,...

Van con nhung can bo nhung nhieu, co tinh gay kho khan cho dan - Anh 3

Các cán bộ, bộ phận chuyên môn của Bộ TN&MT cùng trả lời các câu hỏi trực tuyến.

Ngoài ra, Bộ TN&MT thường xuyên tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân thông qua các đường dây nóng của Bộ. Ở địa phương, hầu hết các tỉnh đã rà soát công bố công khai, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định.

Mặc dù vậy, một số cơ chế, chính sách hiện vẫn còn bất cập, chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập dẫn đến hiệu quả giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa kịp thời, nhất là trong các lĩnh vực quan lý đất đai, môi trường, quản lý tài nguyên nước.

"Còn nhiều người dân và doanh nghiệp chưa nắm vững quy trình thủ tục dẫn đến chưa đến đúng nơi phải nộp hồ sơ hoặc phải bổ sung hồ sơ làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục; ở một số cơ quan, một số địa phương còn một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng chức trách nhiệm vụ gây nhũng nhiễu, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói trong bài phát biểu.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, tính đến 9h30 sáng nay (7/11), đã có 475 câu hỏi gửi đến Bộ TN&MT và Sở TN&MT các tỉnh, trong đó Bộ tiếp nhận 116 câu hỏi, các Sở tiếp nhận là 358 câu hỏi. Trong số 475 câu hỏi được chia ra các lĩnh vực: Lĩnh vực đất đai chiếm 64% số câu hỏi; môi trường đứng thứ 2 (15%); địa chất khoảng sản 6%, tài nguyên nước và đo đạc bản đồ, mỗi lĩnh vực có 4%; lĩnh vực chung có 8%; biển, đảo chưa có câu hỏi.

Lãnh đạo Bộ TN&MT cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở TN&MT sẽ trả lời các câu hỏi của người dân và doanh nghiệp gửi đến, hoàn thành trong ngày 12/11/2016 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và hoàn thành trả lời trước ngày 19/11/2016 đối với các Sở TN&MT.

Nguyễn Dương

Nguồn: Dân trí