Thủ tướng Chính phủ đồng ý ứng trước 2.040 tỉ đồng từ nguồn thu bán cổ phần nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng để hỗ trợ Bộ NNPTNT và các địa phương thực hiện các dự án cấp bách khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016.

Ung 2.040 ti de phong, chong han han, xam nhap man - Anh 1

Hạn hán và xâm nhập mặn

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KHĐT thông báo cho Bộ NNPTNT và các địa phương liên quan về tổng mức vốn, danh mục công trình dự án được hỗ trợ. Bộ KHĐT chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác các thông tin của các dự án được hỗ trợ vốn; đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục đầu tư liên quan đối với dự án cấp bách theo quy định.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KHĐT báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án sử dụng nguồn thu từ bán cổ phần nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 vào thời điểm phù hợp, trong đó bố trí 2.040 tỉ đồng để hoàn trả số vốn ứng đã được trước nêu trên.

Bộ NNPTNT nông thôn và UBND các tỉnh, thành phố được hỗ trợ vốn có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khẩn cấp theo đúng quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được hỗ trợ, bảo đảm đúng mục đích và hiệu quả đầu tư.

Minh Hạnh