9 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành 3 cuộc thanh tra, trong đó 2 cuộc về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và 1 cuộc về đăng ký kinh doanh tại các doanh nghiệp.

Tuyen Quang: Can chan chinh cac du an dau tu xay dung co ban - Anh 1

Công trình hội trường đa năng Trung tâm Chính trị TP Tuyên Quang bị chậm tiến độ và còn nhiều tồn tại khác. Ảnh: Trần Kiên

Qua 2 cuộc thanh tra về vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 - 2015 phân cấp cho TP Tuyên Quang và huyện Yên Sơn, đã chỉ ra sai phạm của chủ đầu tư (CĐT) trong công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư còn chậm, quá trình thực hiện dự án còn phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần làm thay đổi tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện dự án. Một số ban quản lý dự án được thành lập chưa phù hợp theo quy định. Công tác giải phóng mặt bằng chậm. Một số CĐT chưa thực hiện công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư xây dựng công trình. Công tác quản lý điều hành của CĐT chưa quyết liệt, để xảy ra tình trạng chậm tiến độ…

Các sai phạm đối với nhà thầu thi công xây lắp được chỉ ra trong việc bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu theo hồ sơ dự thầu và tiến độ thi công chi tiết được duyệt, nhật ký thi công còn ghi chép chưa chi tiết. Việc ghi chép nhật ký giám sát thi công của nhà thầu tư vấn giám sát thi công còn sơ sài, thiếu chi tiết.

Thanh tra Sở đã phê bình, nhắc nhở và chấn chỉnh tồn tại của các CĐT và các nhà thầu, yêu cầu có giải pháp sửa chữa, khắc phục.

Qua cuộc thanh tra về đăng ký kinh doanh tại các doanh nghiệp và hợp tác xã thuộc TP Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và huyện Hàm Yên (nội dung thanh tra việc đăng ký thông tin về tổ chức, cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh; người đại diện theo pháp luật, đăng ký trụ sở chính, việc thực hiện vốn góp đã đăng ký, việc chấp hành các quy định về treo biển hiệu tại trụ sở…) phát hiện các sai phạm và kiến nghị xử lý 24 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã.

Trần Kiên