Bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ các bước nha sĩ tiến hành biến răng sâu thành răng đẹp qua video dưới đây.

Video: Các bước nha sĩ biến răng sâu thành răng đẹp:

Nguồn video: YouTube.