Việc bố ráp và chấm dứt hoạt động của giáo phái đa thê FLDS ở hạt Eldorado, bang Texas (Mỹ) hồi đầu tháng này có thể được coi là một thành công của chính quyền bang khi thảm kịch vào năm 1993 đã không lặp lại - trong lúc bao vây giáo phái Branch Davidian ở Waco, Texas đã làm 80 thành viên của giáo phái này thiệt mạng.