Trong tuần làm việc từ 17 - 21.11, Quốc hội (QH) sẽ tiếp tục thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các dự án luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Theo chương trình, QH sẽ biểu quyết thông qua luật Tổ chức QH (sửa đổi), luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), luật Căn cước công dân, luật Hộ tịch, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hàng không dân dụng VN. QH cũng sẽ nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Một nội dung quan trọng trong tuần này là QH sẽ chất vấn bộ trưởng các bộ Công thương, Nội vụ, GTVT, LĐ-TB-XH. Bên cạnh đó, bộ trưởng các bộ NN-PTNT, KH-CN, KH-ĐT, Công an, Tài chính, Tổng thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham gia giải trình thêm những vấn đề liên quan. Sau khi các bộ trưởng trả lời chất vấn trực tiếp, Thủ tướng Chính phủ phát biểu làm rõ thêm những vấn đề có liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu QH. Chương trình sẽ diễn ra từ chiều 17 - 19.11. Tất cả phiên chất vấn sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên VOV và VTV.

Trường Sơn