Tuần lễ Thời trang sống động lại đang diễn ra rất sôi nổi ở khắp nơi trên thế giới. Không riêng gì ở các kinh đô thời trang...