B.Ngân (Theo CNN)

(Cadn.com.vn) - Shimizu, kỹ sư người Nhật đã phát minh tuabin đón bão đầu tiên trên thế giới, không chỉ chịu được sức mạnh bão mà còn khai thác, biến nó thành năng lượng. Theo Shimizu, một cơn bão có thể tạo ra động năng "tương đương một nửa công suất tạo điện trên toàn thế giới". Do đó, một cơn bão có thể cung cấp năng lượng cho Nhật Bản trong 50 năm.

Tuabin don bao tao dien - Anh 1