Theo tờ "Bưu điện Giacácta", Thị trường Chứng khoán Inđônêxia (BEI), được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập giữa Thị trường Chứng khoán Giacácta (BEJ) và Thị trường Chứng khoán Surabaya (BES), sẽ hoạt đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2008, sau khi tiến hành các bước chuẩn bị cuối cùng trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay.