Bộ VHTT&DL vừa có công văn gửi Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang về việc mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang, năm 2016.

Truyen day van hoa truyen thong phi vat the cho ba con Lo Lo - Anh 1

Ảnh minh họa.

Theo đó, việc tổ chức lớp truyền dạy nhằm mục đích từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy bản sắc tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Lô Lô; Góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng thời nhằm khơi dậy phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô.

Để lớp truyền dạy đạt hiệu quả cao, Bộ đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang triệu tập thêm 20 học viên là người dân tộc Lô Lô trên địa bàn huyện Đồng Văn - là nơi đồng bào dân tộc Lô Lô tập trung sinh sống.

Qua đó, động viên đồng bào dân tộc Lô Lô trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.

M.Quân