PN - Ngày 1/3, Bộ GD-ĐT ban hành quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi tắt là trường PT) đạt chuẩn quốc gia (CQG).

Cụ thể, để được công nhận là trường PTCQG, trường phải đủ diện tích nhằm tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt; những trường được thành lập trước năm 2002 phải đảm bảo diện tích sử dụng ít nhất từ 6m2/HS trở lên đối với trường nội thành, nội thị và các vùng khó khăn; 10m2/HS trở lên đối với các trường khu vực nông thôn (những trường được thành lập từ sau năm 2002, phải đảm bảo có diện tích mặt bằng theo đúng quy định của điều lệ trường TH); khuôn viên trường phải độc lập, có tường rào, cổng và biển trường, bên trong được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Các tiêu chuẩn khác bao gồm: trường phải có đủ các khối lớp của cấp học, có nhiều nhất là 45 lớp học, mỗi lớp có không quá 45 HS, các tổ chuyên môn hàng năm giải quyết được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cho mỗi giáo viên (GV) và của cả tổ chuyên môn; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; có đủ GV các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó ít nhất có 30% đạt tiêu chuẩn dạy giỏi và 100% GV đạt chuẩn loại khá; tỷ lệ HS bỏ học và lưu ban không quá 6%/năm, trong đó tỷ lệ bỏ học không quá 1%; tỷ lệ HS xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên, loại yếu - kém không quá 5%; được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuẩn "trường học thân thiện, HS tích cực" trong năm học liền trước khi công nhận. Tầm Xuân