Chào các mẹ Trường Quốc Tế Anh BIS ở Sài Gòn thì có từ lâu rồi, còn ở Hanoi thì chưa có, chắc sau này sẽ có thôi. Ở Sài Gòn nếu các mẹ muốn con...

Chào các mẹ Trường Quốc Tế Anh BIS ở Sài Gòn thì có từ lâu rồi, còn ở Hanoi thì chưa có, chắc sau này sẽ có thôi. Ở Sài Gòn nếu các mẹ muốn con học trường quốc tế hoàn toàn với học sinh đa quốc tịch thì có thể đăng ký vào trường BIS, www.bisvietnam.com. Trường BIS cũng mở Trường BVIS mới ở Nam Sài Gòn theo chương trình quốc tế Anh như BIS nhưng tăng cường thêm văn sử địa cho học sinh VN, Việt Kiều, mixed marriage. website: www.bvisvietnam.com. Ngoài ra, trường quốc tế Anh ở Sài Gòn còn có ABC (www.theabcis.com) và trường RISS (www.rissaigon.edu.vn). Học phí của trường quốc tế thực sự thì tương đối cao, các mẹ có thể xem chi tiết trên website của từng trường. Mức học phí 500$/tháng thường là học phí của các trường song ngữ thôi. Chúc các mẹ tìm được trường tốt và phù hợp cho con mình. ba Bong