(TGĐA) - Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội mở lớp Thiết kế âm thanh - ánh sáng (khóa 11), học kỳ I năm học 2009 – 2010.

Thời gian của khóa học 1 tháng, từ ngày 5/9/2009 đến 7/10/2009. Mục đích của khóa học - Cung cấp cho học viên các kiến thức lý thuyết cơ bản nhất về lĩnh vực âm thanh - ánh sáng sân khấu. - Rèn luyện kỹ năng thực hành về cách sử dụng và điều khiển các thiết bị trong hệ thống âm thanh và ánh sáng sân khấu, trường quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Phát triển ý tưởng thiết kế âm thanh - ánh sáng cho các loại hình sân khấu, ca nhạc, kịch, sự kiện, lễ hội…. Các môn học chính gồm 1. Hệ thống điện cho âm thanh và ánh sáng sân khấu. 2. Nghiệp vụ Thiết kế âm thanh - ánh sáng. 3. Kỹ thuật âm thanh. 4. Kỹ thuật sân khấu. 5. Kỹ thuật ánh sáng Sân khấu. 6. Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu. 7. Chuyên đề quản lý kỹ thuật và tổ chức biểu diễn. 8. Thực hành kỹ thuật và Thiết kế âm thanh - ánh sáng SK, trường quay. Giảng viên Khóa học do các giảng viên chuyên ngành âm thanh - ánh sáng sân khấu của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trực tiếp giảng dạy. Hồ sơ đăng ký xin học gồm: 01 đơn xin học( có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác); 04 ảnh cỡ 3x4; 02 bản phôtô chứng minh nhân dân. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Từ ngày 5/8/2009 đến 5/9/2009 Hồ sơ đăng ký học xin gửi về : Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh- ánh sáng Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội, Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội Khai giảng: 9 giờ sáng, thứ 7, ngày 5 tháng 9 năm 2009 Học phí: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) ( Không bao gồm tiền ăn, đi lại tàu xe và mua tài liệu) Tiền ở ký túc xá: 400.000 đ (bốn trăm ngàn đồng) Quyền lợi của học viên: Học viên tham gia khóa học sẽ được: - Cung cấp những kiến thức cơ bản lý thuyết về âm thanh - ánh sáng sân khấu, được tiếp cận với phương tiện kỹ thuật và phương pháp làm việc chuyên nghiệp - Thực hành trên hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng mới từ đơn giản đến hiện đại . - Làm việc với Đạo diễn Sân khấu về tư duy thiết kế âm thanh và ánh sáng cho các chương trình ca nhạc, kịch ở các thể loại khác nhau. - Cấp chứng chỉ Tốt nghiệp Đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm KT Âm thanh- ánh sáng. Điện thoại: 04.37647389, Trong giờ hành chính. Hoặc ông: Nguyễn Công Tú - Phó Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh- ánh sáng Sân khấu - ĐTDD: 0912152574. Ghi chú: - Các học viên ở các Tỉnh xa đăng ký học và có nhu cầu ở tại Trường đăng ký trước qua điện thoại. - Có thể xem thông tin của khóa học và Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh trên trang Web: www.skda.edu.vn - Kế hoạch khai giảng và thời gian học của khóa học không thay đổi so với thông báo này Thúy Phương Thời gian của khóa học 1 tháng, từ ngày 5/9/2009 đến 7/10/2009. Mục đích của khóa học - Cung cấp cho học viên các kiến thức lý thuyết cơ bản nhất về lĩnh vực âm thanh - ánh sáng sân khấu. - Rèn luyện kỹ năng thực hành về cách sử dụng và điều khiển các thiết bị trong hệ thống âm thanh và ánh sáng sân khấu, trường quay theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Phát triển ý tưởng thiết kế âm thanh - ánh sáng cho các loại hình sân khấu, ca nhạc, kịch, sự kiện, lễ hội…. Các môn học chính gồm 1. Hệ thống điện cho âm thanh và ánh sáng sân khấu. 2. Nghiệp vụ Thiết kế âm thanh - ánh sáng. 3. Kỹ thuật âm thanh. 4. Kỹ thuật sân khấu. 5. Kỹ thuật ánh sáng Sân khấu. 6. Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu. 7. Chuyên đề quản lý kỹ thuật và tổ chức biểu diễn. 8. Thực hành kỹ thuật và Thiết kế âm thanh - ánh sáng SK, trường quay. Giảng viên Khóa học do các giảng viên chuyên ngành âm thanh - ánh sáng sân khấu của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trực tiếp giảng dạy. Hồ sơ đăng ký xin học gồm: 01 đơn xin học( có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác); 04 ảnh cỡ 3x4; 02 bản phôtô chứng minh nhân dân. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Từ ngày 5/8/2009 đến 5/9/2009 Hồ sơ đăng ký học xin gửi về : Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh- ánh sáng Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội, Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội Khai giảng: 9 giờ sáng, thứ 7, ngày 5 tháng 9 năm 2009 Học phí: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) ( Không bao gồm tiền ăn, đi lại tàu xe và mua tài liệu) Tiền ở ký túc xá: 400.000 đ (bốn trăm ngàn đồng) Quyền lợi của học viên: Học viên tham gia khóa học sẽ được: - Cung cấp những kiến thức cơ bản lý thuyết về âm thanh - ánh sáng sân khấu, được tiếp cận với phương tiện kỹ thuật và phương pháp làm việc chuyên nghiệp - Thực hành trên hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng mới từ đơn giản đến hiện đại . - Làm việc với Đạo diễn Sân khấu về tư duy thiết kế âm thanh và ánh sáng cho các chương trình ca nhạc, kịch ở các thể loại khác nhau. - Cấp chứng chỉ Tốt nghiệp Đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm KT Âm thanh- ánh sáng. Điện thoại: 04.37647389, Trong giờ hành chính. Hoặc ông: Nguyễn Công Tú - Phó Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh- ánh sáng Sân khấu - ĐTDD: 0912152574. Ghi chú: - Các học viên ở các Tỉnh xa đăng ký học và có nhu cầu ở tại Trường đăng ký trước qua điện thoại. - Có thể xem thông tin của khóa học và Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh trên trang Web: www.skda.edu.vn - Kế hoạch khai giảng và thời gian học của khóa học không thay đổi so với thông báo này Thúy Phương