TTO - Ngày 25-7, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã công bố điểm thi tuyển sinh vào trường. Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Ngọc Thu Tuyết, SBD 4058, dự thi khối H (trường không nhân hệ số môn năng khiếu) với 27 điểm.

Hai á khoa là Nguyễn Quang Việt (SBD 1168, khối A) và Lê Vũ Nguyên (SBD 5912, khối V) cùng đạt 26,5 điểm. Điểm môn thi cao nhất trường là 9,75 của môn vật lý. Năm 2009, chỉ tiêu vào trường là 1200. Trong tổng số 5.659 thí sinh dự thi vào trường, có 1.026 thí sinh đạt từ 19 điểm trở lên. Nếu căn cứ vào điểm chuẩn năm 2009, ngành kiến trúc công trình có 134 thí sinh đạt từ 20,5 điểm trở lên. Ngành quy hoạch đô thị chỉ có 5 thí sinh đạt mức điểm chuẩn năm 2009 là 20,5. Ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp có 163 thí sinh đạt điểm chuẩn năm 2009 là 19. Với mức điểm 18 của năm 2009, năm nay ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị chỉ có 16 thí sinh đạt được. Ngành mỹ thuật công nghiệp có 79 thí sinh đạt mức điểm 21,5 của năm 2009. Ngành thiết kế nội ngoại thất có 112 thí sinh đạt mức điểm 21,5 của năm trước. Như vậy mới chỉ có 509 thí sinh đạt điểm chuẩn của năm 2009 trong khi chỉ tiêu của trường là 1200. Điểm thi này mới là điểm thực thi, chưa tính điểm ưu tiên. Do đó số thí sinh đạt mức điểm chuẩn năm 2009 sẽ nhiều hơn con số 509. Hơn nữa số chỉ tiêu tại Vĩnh Long hoặc Cần Thơ sẽ có điểm chuẩn thấp hơn nhiều so với học tại TP.HCM. Tư liệu điểm chuẩn năm 2009 của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM: TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM Khối Điểm chuẩn Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (103) A - Học tại TP.HCM 19,0 - Học tại Vĩnh Long 15,0 Ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị (104) A 18,0 Ngành Mỹ thuật công nghiệp (801) H 21,5 Ngành Thiết kế nội - ngoại thất (802) H 21,5 Ngành Kiến trúc công trình (101) V 20,5 - Học tại TP.HCM 22,0 - Học tại Vĩnh Long 15,0 Ngành Quy hoạch đô thị (102) V 20,5