(PL)- Hôm qua (20-6), tại buổi gặp gỡ nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, phát biểu về việc sắp xếp bộ máy tổ chức của Hà Nội mở rộng.