Bộ Công an vừa có sự thay đổi lãnh đạo ở nhiều vị trí cấp cao.

Trung tướng Bùi Văn Nam

Bộ Chính trị đã có quyết định phân công đồng chí Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Bí thư tỉnh Ninh Bình trước đó là ông Đinh Tiến Dũng vừa được bầu làm Tổng kiếm toán Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng bổ nhiệm Trung tướng Phạm Minh Chính, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Lê Hồng Anh, người tiền nhiệm của Trung tướng Trần Đại Quang, giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nguồn Bộ Công an