Chiều ngày 24/6/2008, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Thế Thảo đã dành riêng cho PV chúng tôi cuộc trao đổi liên quan đến quy hoạch của Thủ đô Hà Nội mới.