Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh: Zimbabwe đang xảy ra tình trạng bạo lực giữa những người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Mugabe và những người ủng hộ lãnh đạo Đảng phong trào thay đổi dân chủ.