(CafeF) - Thời kỳ giá lao động siêu rẻ và quy định dễ dãi đã qua, cùng với chi phí sản xuất cao kéo theo giá xuất khẩu cũng tăng theo.