VOV.VN-Mô hình trồng cây sa nhân tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang giúp nâng cao đời sống, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng.