Thời gian qua, CATP Hà Nội đã khám phá làm rõ nhiều ổ nhóm trộm cắp xe máy. Đáng chú ý, thủ đoạn của tội phạm, tuy không mới nhưng các chủ phương tiện lại mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của chính mình.