Ngày 28-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016) và tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Tại Quảng trường Đại Đoàn kết, thành phố Pleiku - nơi diễn ra cuộc triển lãm đã trưng bày 190 tấm ảnh cỡ lớn (1,7m x 2,5m) của nhiều tác giả trên khắp vùng miền Tổ quốc sáng tác, với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, trong đó có 60 tấm panô quảng bá xúc tiến du lịch của địa phương.

Thông qua cuộc triển lãm lần này đã giúp cho người xem hiểu rõ ý nghĩa và nêu cao truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đồng thời, các hoạt động tuyên truyền phản ánh về nếp sống văn minh trong lễ hội, hướng đến việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tôn vinh người có công với dân, với nước và tạo khí thế vui tươi lành mạnh đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.

Trong năm 2016, tỉnh Gia Lai tổ chức thành công 2 cuộc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tạo điều kiện cho người dân thưởng lãm và tham quan, là dịp để tuyên truyền, cổ động và qua đó cổ vũ quần chúng nhân dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28-11 đến hết ngày 20-12-2016.