Hải quan Quảng Trị từng bước hiện đại hóa phương tiện kiểm tra, kiểm soát.

Địa điểm làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là ở các cửa khẩu cách xa trung tâm như Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Cửa khẩu La Lay, Cảng Cửa Việt, Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Số lượng tờ khai làm thủ tục xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu rất lớn (bình quân hơn 30.000 tờ khai/năm). Một số doanh nghiệp hầu như ngày nào cũng có mở tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa. Do đó, thực hiện TTHQĐT sẽ giảm nhiều thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Để chuẩn bị cho việc triển khai TTHQĐT, Cục Hải quan Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (trang bị máy chủ, nâng cấp đường truyền…); cài đặt vận hành thử hệ thống hải quan điện tử; cử cán bộ tập huấn ở Tổng cục Hải quan; tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp và cán bộ ở các cửa khẩu; cài đặt phần mềm khai báo miễn phí cho doanh nghiệp...

Việc triển khai TTHQĐT góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan theo Đề án 30 và Nghị quyết 11 của Chính phủ, đồng thời làm tiền đề quan trọng cho việc thực hiện Hệ thống thông quan tự động Việt Nam (VNACCS/VCIS) và Chiến lược cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2020.

TTHQĐT là phương pháp quản lý hải quan hiện đại, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp do tiết kiệm được khoảng 30% thời gian thông quan, tiết kiệm nhân lực, chi phí quản lý, tài chính và tự động hóa thêm ba khâu là kiểm tra, đăng ký tờ khai và phân luồng tờ khai. Theo quy định người khai hải quan điện tử được quyền khai hải quan 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, thay vì trong giờ hành chính đối với thủ tục hải quan thủ công.